Côn nhựa, đầu xoay inox (Dán đề can). Siêu bền - côn nhị khúc, 0937008446, lớp dạy côn nhị khúc, bán côn nhị khúc, kanclub, kanshop, nunchaku, bán cô

Thiết kế web : Vinatechco