Những câu hỏi thường gặp khi mới tập côn nhị khúc - côn nhị khúc, 0937008446, lớp dạy côn nhị khúc, bán côn nhị khúc, kanclub, kanshop, nunchaku, bán cô

Những câu hỏi thường gặp khi mới tập côn nhị khúc

Những câu hỏi thường gặp khi mới tập côn nhị khúc

 Tập bao lâu thì đánh được: 

        Tùy thuộc vào nhiều yếu tố: kỹ năng sư phạm của người thầy, năng khiếu của học viên, thời gian luyện mỗi ngày của học viên, cách thức tập luyện của học viên

Tập côn có bị trúng người, rơi côn không: 

         Không ai tập côn mà không trúng người hay rơi côn cả. Ít hay nhiều tùy vào phương pháp huấn luyện của người thầy và độ khó của kỹ thuật

 Mang côn ra đường khi đi tập có bị CA bắt không:

         Bạn bỏ côn vào túi cẩn thận, không để trong cốp xe. Khi bị hỏi thì bạn ăn nói lịch sự đàng hoàng. Và nếu cần thì biễu diễn vài đường cho mấy anh CA xem nếu được yêu cầu. Và khi dùng côn đánh người tất nhiên bạn sẽ lên CA.

Có cần biết võ trước khi tập côn hay không:

          Ngày nay côn nhị khúc trở thành món ăn tinh thần thể thao nghệ thuật rồi. Không lệ thuộc vào võ thuật nữa. Tuy nhiên nếu bạn biết ít võ thì chắc chắn sẽ nhanh hơn trong quá trình thao tác hay di chuyển khi dùng côn.

Mới tập thì dùng côn nào là phù hợp:

http://kanshop.vn/huong-dan-chon-con.html

Côn nhị khúc có mấy thể loại, múa thì làm sao tự vệ được:

http://kanshop.vn/tin-tuc-thuong-mai/25/con-nhi-khuc-co-may-the-loai.html

Sao thấy có người đánh dây dài, người đánh dây ngắn, khác nhau ra sao:

http://kanshop.vn/tin-tuc-thuong-mai/27/the-nao-la-nunchaku-va-prochux.html


 

 

Thiết kế web : Vinatechco