Luật pháp VN 2018 về côn nhị khúc là vũ khí thô sơ - côn nhị khúc, 0937008446, lớp dạy côn nhị khúc, bán côn nhị khúc, kanclub, kanshop

Luật pháp VN 2018 về côn nhị khúc là vũ khí thô sơ

Từ 1 tháng 7 năm 2018 thì côn (côn nhị khúc) trở thành Vũ khí thô sơ:

http://www.danluat.thuvienphapluat.vn/tu-ngay-01-7-2018-cac-doi-tuong-sau-day-duoc-trang-bi-vu-khi-cong-cu-ho-tro-160660

 

Các tổ chức và đối tượng đuợc phép dùng côn (vũ khí thô sơ) như sau:

Trong đó có: 

- Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;

- Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Cơ quan, tổ chức khác được cấp phép hoạt động trong thi đấu thể thao

 

Thông tin về: Chi hội côn thuật phường TNP. B Quận 9 

http://kanshop.vn/gioi-thieu-chung.html

 

Thiết kế web : Vinatechco