Luật pháp VN 2018 về côn nhị khúc là vũ khí thô sơ - côn nhị khúc, 0937008446, lớp dạy côn nhị khúc, bán côn nhị khúc, kanclub, kanshop, nunchaku, bán cô

Luật pháp VN 2018 về côn nhị khúc là vũ khí thô sơ

Từ 1 tháng 7 năm 2018 thì côn (côn nhị khúc) trở thành Vũ khí thô sơ:

http://www.danluat.thuvienphapluat.vn/tu-ngay-01-7-2018-cac-doi-tuong-sau-day-duoc-trang-bi-vu-khi-cong-cu-ho-tro-160660

 

Các tổ chức và đối tượng đuợc phép dùng côn (vũ khí thô sơ) như sau:

Trong đó có: 

- Câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động;

- Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Cơ quan, tổ chức khác được cấp phép hoạt động trong thi đấu thể thao

 

Thông tin về: Chi hội côn thuật phường TNP. B Quận 9 

http://kanshop.vn/gioi-thieu-chung.html

 

Thiết kế web : Vinatechco